Menu Nezávazně poptat

Servis oken a dveří

Aby vám dlouhodobě a dobře naše výrobky sloužily, je potřeba kromě běžné základní péče jako je např. jejich čistění a umytí, provádět i jejich servis a údržbu.

Záruční servis

V případě potřeby záručního servisu kontaktujte prosím naši bezplatnou servisní linku 800 23 00 24, a to v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin

Telefonní operátorka váš požadavek zaznamená a předá na Servisní oddělení, které vás bude do 15 pracovních dnů zpětně kontaktovat. Před zavoláním na naši bezplatnou servisní linku si prosím připravte číslo smlouvy, na základě které byla zakázka realizována.

Servisní číslo 800 230 024

Pozáruční servis

Pro objednávku pozáručního servisu, tzn. objednatelem placené opravy nebo seřízení výplní, použijte objednací formulář zde.

Pozáruční servisy a opravy jsou prováděny přímo na místě naším technikem. Pozáruční servisy a opravy poskytujeme pouze u našich výrobků a jsou zajišťovány ze sídla společnosti, tj. ze Žďáru nad Sázavou. Po vyplnění objednávky pozáručního servisu Vás bude do 15 pracovních dnů zpětně kontaktovat odpovědný pracovník.

Objednání náhradních dílů

V případě potřeby zaslání náhradního dílu k našim výplním, bez montáže nebo doprovodných servisních prací, použijte objednací formulář zde. Náhradní díl Vám zašleme klasicky poštou.

Po zaslání objednávky Vás bude zpětně kontaktovat odpovědný pracovník. Pro vyplnění objednávky náhradních dílů budete potřebovat znát číslo smlouvy, na základě které byly výrobky dodány.

V případě potřeby náhradního dílu s montáží kontaktujte Vašeho obchodníka nebo použijte formulář Objednávka servisních prací.

Veškeré Vámi sdělené osobní údaje slouží pouze pro vyřízení Vaší objednávky na provedení pozáručního servisního zásahu, popř. k vyřízení objednávky náhradních dílů.

Seřízení a základní údržba oken v kostce

Základní seřízení plastových oken a jejich údržbu můžete provést i svépomocí. Ke správnému provedení můžete využít Návodu k obsluze a údržbě, který jste od nás při montáži oken a dveří obdrželi, nebo si stáhnout jeho aktuální elektronickou verzi:

Návod k obsluze a údržbě plastových oken (pdf)

Návod k obsluze a údržbě dřevěných oken (pdf)

Seřízení plastového okna

U seřízení plastových oken klikou otáčejte vždy s křídlem dovřeným k rámu!


Údržba plastových oken

Pro zachování funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří provádějte alespoň 2× ročně pravidelné kontroly, a to:

  • kontrolu funkčnosti otevírání oken a dveří (všechny pohyblivé části kování promažte například olejem na šicí stroje či ve spreji, popř. přípravkem z Udržovací sady PKS okna),
  • kontrolu těsnění a dílů kování (promažte celé těsnění, poškozené těsnění nebo díly kování je nutné objednat a nechat vyměnit u výrobce),
  • kontrolu upevnění jednotlivých vrutů (uvolněné vruty dotáhněte),
  • kontrolu odtokových drážek (případné nečistoty odstraňte).

3133 3134

Čistící sada pro plastová okna

Ideálním pomocníkem k provedení základní údržby našich plastových oken je „Čistící sada pro plastová okna". Ta obsahuje vše nejdůležitější, co potřebujete - od hadříku až po speciální čistící emulzi na plastové rámy oken.

3277

Čistící sadu pro plastová okna si můžete objednat písemně na e-mailu okna@pks.cz, a to včetně uvedení čísla Smlouvy o dílo, na základě které vám byly naše výrobky dodány.

Seřízení dřevěného okna

U seřízení dřevěných oken klikou otáčejte vždy s křídlem dovřeným k rámu!Údržba dřevěných oken

Pro zachování funkčnosti a dlouhé životnosti oken a dveří provádějte alespoň 2× ročně pravidelné kontroly, a to:

  • kontrolu funkčnosti otevírání oken a dveří (všechny pohyblivé části kování promažte například olejem na šicí stroje či ve spreji, popř. přípravkem z Udržovací sady PKS okna),
  • kontrolu těsnění a dílů kování (poškozené těsnění nebo díly kování je nutné objednat a nechat vyměnit u výrobce),
  • kontrolu upevnění jednotlivých vrutů (uvolněné vruty dotáhněte), kontrolu odtokových drážek (případné nečistoty odstraňte).

3278 3279

Údržba dřevěných oken – povrchová úprava

Při mytí a čištění oken myjte okna a dveře ve vlažné vodě s trochou saponátového přípravku.
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, které by povrch mohly poškodit.

Prohlédněte dolní části rámu a zkontrolujte, zda nepopraskal lak na přiznaných spárách a zda do nich nezatéká voda. Vždy před a po zimním období ošetřujte po umytí oken a dveří jejich povrchovou úpravu doporučenými udržovacími prostředky – Udržovací sadou na eurookna PKS okna a.s. Těmito prostředky lze také dočasně ochránit okna poškozená kroupami.

Při poškození oken kroupami je nutné současně objednat i odborné posouzení či opravu laku.

Pro případné základní opravy či renovace povrchové úpravy v průběhu záruční lhůty můžete využít Udržovací sadu PKS okna a.s. popř. lze tyto práce objednat na servisním oddělení. Aktuální informace k  pozáručnímu servisu povrchové úpravy naleznete zde.

Udržovací sada pro dřevěná okna

Ideálním pomocníkem k provedení základní údržby dřevěných výrobků je Udržovací sada, která obsahuje vše podstatné a to včetně přípravků k ošetření povrchové úpravy.

Sada Siklkens
Udržovací sada pro dřevěná okna dodávaná před 1. 4. 2015
Návod k použití udržovací sady "Sikkens"
Sada Zobel
Udržovací sada pro dřevěná okna dodávaná po 1. 4. 2015
Návod k použití udržovací sady "Zobel"

Udržovací sadu pro dřevěná okna si můžete objednat písemně na e-mailu okna@pks.cz, a to včetně uvedení čísla Smlouvy o dílo, na základě které vám byly naše výrobky dodány.

Rychlá navigace