Certifikáty a osvědčení

Velký důraz klademe zvláště na kvalitu výrobků a služeb. Z tohoto důvodu rozvíjíme materiální a technické zajištění výroby i jejího řízení, což deklarují certifikáty systému řízení dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Jsme si ale také vědomi nutnosti ochrany a zlepšování životního prostředí. Důkazem je zavedení environmentálního systému řízení dle normy ČSN EN ISO 14001.

„Kromě procesu řízení dle požadavků norem ISO jsme členy některých odborných organizacích, spolků či nadací, popř. jsme registrováni ve vybraných programech, např. Zelená úsporám.“.