Dotace z projektů Evropské unie

Společnost PKS okna a.s. přistoupila k vzdělávání svých zaměstnanců s podporou Evropské unie, Evropského sociální fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PKS okna
9298

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013324

Realizace: od 1.9.2020 do 31.8.2022

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost PKS okna a.s. získala také dotaci z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Produktová a procesní inovace výroby dřevěných oken - PKS okna a.s.

6710

Název projektu: Úsporty energie - PKS okna a.s. - EOK

8188

Cíl a zaměření Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Program je zaměřený na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Více informací o Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naleznete např. na Ministerstvu průmyslu a obchodu