Exkurze ve firmě - zástupci firem z Ostravska - 24. 9. 2015

Dne 24. 9. 2015 nás v rámci exkurze navštívilo cca 30 zástupců větších či menších firem z Ostravska. Jednalo se převážně o vedoucí pracovníky a ředitele, kteří se u nás seznámili s výrobou plastových i dřevěných oken. Zavítali k nám v rámci svého několikadenního školení, které měli na hotelu Skalský Dvůr. I přesto, že se exkurze i vlivem četných dotazů ze strany návštěvníků oproti plánovanému času protáhla, věříme, že všichni odcházeli spokojeni a zároveň „poučeni“ o tom, jak, na jakých strojích, a s jakou produktivitou a přesností lze moderní plastová a dřevěná okna vyrábět – tak jak to děláme u nás v PKS okna.