Experimentální studie tepelně-technického chování balkonových dveří v oblasti parapetu

Za finanční podpory Kraje Vysočina proběhl experiment zaměřený na tepelně-technické chování balkónových dveří v podlahové části. Z tepelně-technického hlediska se obecně jedná o nejkritičtější místo z pohledu usazení výplně do stavební konstrukce, kde v praxi často dochází k vytvoření tepelného mostu, což v důsledku může mít vliv na vznik kondenzátu. V rámci experimentu byla identifikována kritická místa, na jejichž vylepšení nyní můžeme i na základě provedeného experimentu pracovat. Naměřená data byla zároveň využita k verifikaci matematických modelů.

Podpořil Kraj Vysočina