Program Nová zelená úsporám

2436

Program Nová zelená úsporám volně navazuje na program Zelená úsporám, který probíhal v letech 2009 až 2013. Předpokládá se, že program poběží průběžně a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov.

Program bude poskytovat podporu v následujících oblastech

  • Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících budov (tj. např. i výměny oken)
  • Oblast podpory B - Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C - Výměna lokálních neekologických zdrojů tepla za ekologicky efektivní šetrné zdroje a instalace fototermických solárních systémů na přípravu teplé vody s možností podpory vytápění
  • Oblast podpory D - Podpora na zpracování odborného posudku a na projektovou přípravu pro realizaci programem podporovaných opatření

Podrobnější informace včetně vyhlášení celého programu naleznete na www.zelenausporam.cz popř. na www.novazelenausporam.cz.

Seznam registrovaných výrobků PKS okna a.s. v programu Nová zelená úsporám.

Naše výrobky můžete uplatit samozřejmě i v programu Nová zelená úsporám Light. Pro informace k tomuto programu jsme připravili speciální stránku.