Školení montážních pracovníků PKS okna a.s. – 23. 3. 2018

Dne 23. 3. 2018 proběhlo školení našich montážních pracovníků. Toho se účastnilo více než 30 účastníků a kombinací školení a vzájemné diskuze se věnovali tématům z oblasti montáží oken. Mezi hlavní témata patřily dokončovací práce na montážích, zásady montáží posuvných systémů a seřizování prvků. Nevyhnuli jsme se ale ani tématům, které jsou spojeny přímo se „stavbou“ jako např. svislá manipulace s výrobky, problémy se skly či BOZP při montážích. Věnovali jsme se i etice montérů při jednání se zákazníky. Cílem celého školení totiž bylo nejen získat nové vědomosti a zopakovat si některé obvyklé záležitosti, na které se občas zapomíná, ale také ještě více vylepšit znalosti našich montážníků jak v oblasti bezpečnosti, tak v přístupu k zákazníkům. Na závěr jsme se v showroomu PKS okna věnovali praktickým dotazům a ukázkám.