Výroba plastového okna

Výroba plastového okna je náročný proces vyžadující nezbytné technologie, a také přesnost a zkušenost pracovníků. Několik základních operací, které vytváří výrobní rámec plastového okna, si můžete prohlédnout na našem videu.

A malý tip na závěr – až si videa prohlédnete, můžete se podívat na přehled nabízených plastových oken plastových dveří.

Výroba plastového okna - souhrnné video

Výroba plastového okna s prohlídkou výrobních prostor a s prohlídkou výrobků v showroomech.


Výroba plastového okna krok za krokem

Ukázka výrobních prostor

Patříme mezi nejvýznamnější a největší české výrobce plastových oken. Zpracováváme materiály renomovaných zahraničních dodavatelů a vytváříme z nich kompletní stavební výplně. Výroba těchto výplní (oken, dveří) probíhá v  moderních výrobních halách.


Příprava výroby

Výrobní proces začíná již přípravou výroby, kdy technici vychází např. z  projektové dokumentace a přímo na stavbě zaměří otvory a zajistí dodávku veškerých potřebných materiálů a komponent - plastové profily, zasklení, atd.


Obrábění a krácení profilů

Obráběné a krácení je jednou z prvních skutečně výrobních operací při výrobě plastových oken. Plastové profily se krátí na nářezovém centru dle připravené výrobní dokumentace a jsou připravovány provozní otvory.


Vkládání ocelových výztuží

Neméně důležitou operací při výrobě plastového okna je vkládání ocelových výztuží. Výztuhy zajišťují stabilitu a pevnost plastového okna - při správné volbě výztuh nedochází k deformacím oken a je výrazně omezena i jejich dilatace. Použitím výztuhy získává plastové okno vyšší odolnost.


Svařování rámů a křídel

Kvalitní a automatizované svaření dílů (rámů a křídel oken) zajišťuje maximální pevnost a trvanlivost provedeného spoje. Plným vyloučením lidského faktoru se naprosto eliminují chyby a nedokonalosti.


Začištění svárů

Automatizované začištění přebytečného materiálu jako důsledek svařování dílů zajistí bezchybný vzhled a zároveň celkový estetický dojem svařovaného místa.


Montáž celoobvodového kování

Celoobvodové kování "rozpohybuje" celé okno - zajišťuje otvírání, sklápění, mikroventilaci, atd. Proto jeho montáž musí být naprosto precizně provedená, aby  fungovalo bez problémů. I toto u nás z větší části zajišťují automatické či  poloautomatické stroje, doplněné ruční prací.


Zatřídění křídel a rámů

Zatřídění rámů a křídel pomocí regálového zakladače je součástí výrobního procesu a ulehčuje organizaci a orientaci zejména pracovníkům odpovědným za  zasklívání plastových oken. Zároveň se jedná o jeden z prvků pro lepší optimalizaci výrobního procesu.


Kompletace rámů a křídel

Sesazením rámů a křídel, a prověřením funkčnosti svým způsobem již vzniká funkční okno, resp. funkční rám a křídlo. To lze již otvírat, popř. sklápět, posouvat, atd. Takovéto okno by ale příliš užitku nepřineslo - není zasklené.


Zasklívání

Izolační dvojsklo (trojsklo) dodává oknu tolik kýžené tepelně izolační vlastnosti. Samotné zasklívání provádí specializovaní sklenáři a následně s  pomocí pneumatických přísavek pro ulehčení manipulace s okny manipulují a  umisťují je na stojany. Okna již v této fázi mají svojí konečnou hmotnost a  často se jedná o desítky kilogramů.


Příprava na expedici a balení

Každý výrobek, každá zakázka zasluhují individuální péči. Balení výrobku je  často opomíjená operace, která ale často může veškerou snahu o kvalitní výrobek pokazit. U nás se o balení stará "balička", která zajistí kompletní zabalení oken tak, aby při expedici nedošlo k poškození. Obal samozřejmě plní svoji funkci i při převozu k Vám - našim zákazníkům.


Ukázka výrobků v showroomech

Nejen samotná výroba oken je důležitá - neméně důležitá je i montáž a další příslušné služby. Ještě předtím si naše výrobky můžete prohlédnout v našich showroomech či obchodních zastoupeních, do kterých Vás tímto zveme.

Prohlédnout další videa nebo naše produkty?
Naše
Produkty
Prohlédnout produkty