Výstavba FVE Protivín 300 kWp

Fotovoltaická elektrárna ročně vyrobí cca 319 MWh elektrické energie, které budou použity pro krytí spotřeby výrobního areálu.

Tím se výrazně sníží spotřeba neobnovitelných zdrojů energie a sníží emise CO2.

  • Celkové způsobilé výdaje: 8 091 900 Kč
  • Příspěvek Modernizačního fondu: 2 182 680
  • Příspěvek žadatele: 5 909 220 Kč
  • Termín realizace: 05/2023 – 10/2024

„Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

10976