Jaká vybrat okna pro dům

Představte si, že stojíte ve výrobně oken a máte se rozhodnout pro jeden ze tří, respektive čtyř, nabízených materiálů. Výběr snadný rozhodně nebude. Rozhodnout se totiž bez znalosti problematiky je nejen obtížné, ale především z pohledu investic nezodpovědné. Znát základní specifika a přednosti jednotlivých materiálů oken vám výrazně usnadní rozhodování a ve výsledku také ušetříte.

Ale lze vůbec říct, zda jsou lepší dřevěná, hliníková nebo plastová okna? Zodpovědně nelze! Každý materiál má své přednosti, hodí se pro jiný typ budov a jsou s ním spojeny rozdílné nároky na servis. Zároveň mechanicko-fyzické vlastnosti, jako je hořlavost nebo součinitel prostupu tepla oknem, (Uw) jsou u dnešních oken, bez ohledu na materiál, srovnatelné.

Dopředu si proto rozmyslete, jaké parametry chcete, aby okna splňovala, zjistěte si přesné rozměry a okna si nechte vyrobit dle projektové dokumentace domu.