Kdy doporučujete při rekonstrukci měnit okna?

Výměna oken je obvykle jednou z prvních záležitostí spjatých s oblastí tepelných úspor v objektech. Proto doporučujeme zateplení fasády provádět až po provedení výměny oken, nikoliv předem. Tímto postupem si zajistíte možnost precizního provedení připojovací spáry a také vhodný rozměr oken, který již se zateplením počítá (proto nemůže dojít po dodatečném zateplení ostění k tzv. „utopení“ celého rámu okna).