Lze vyměnit dvojsklo za trojsklo?

Výměna dvojskla za trojsklo je sice možná, ale z odborného hlediska bychom tuto variantu nedoporučovali. Kromě výměny celého skla (původní sklo zůstává nevyužité – k likvidaci) by to znamenalo i výměnu některých dalších součástí okna. Zároveň je naprosto nezbytné myslet na statiku daného okna s ohledem na to, že trojsklo má vyšší hmotnost než dvojsklo. U oken s dřívějším datem výroby by mohlo dojít k překročení statických limitů, což určitě nedoporučujeme, a v důsledku např. i dalším jevům jako je nepřiměřené svěšování křídel a zhoršená manipulace s oknem. Navíc právě u oken staršího data výroby již nemusí být k dispozici všechny nezbytné komponenty pro provedení výměny skel s větší tloušťkou, což je také nezanedbatelný fakt.

Starší okna také nemusí mít dostatečný prostor pro osazení novými trojskly s vyšší tloušťkou. Pokud máte starší plastová či dřevěná okna, je vhodnější vyměnit kompletně za nová (a nikoliv pouze sklo) a mít opět zajištěné vysoké izolační parametry splňující aktuální normy a požadavky. A zároveň i následně po výměně šetřit na výdajích na energie, protože nová okna s trojskly mají skutečně výborné izolační vlastnosti. Můžete vybírat z široké škály plastových nebo dřevěných oken.

Uvažujte o výměně starých oken? Neváhejte nás kontaktovat, ať už telefonicky, osobně na pobočce nebo jednoduše pomocí krátkého formuláře.