Servis plastových oken

K dlouhodobě bezproblémovému fungování plastových oken je nezbytný jejich pravidelný servis. Jako spolehliví výrobci moderních okenních a dveřních výplní doporučujeme provést kontrolu a údržbu plastových oken minimálně jedenkrát ročně. Základem kontroly je test všech funkcí, promazání pohyblivých dílů i očista celého mechanismu oken.

Základ údržby plastových oken

Vlivem každodenního používání plastových oken, ať už jejich otevíráním a zavíráním nebo využíváním mikroventilace, dochází k zatížení jejich pohyblivých částí – tj. kování. Už běžnou kontrolou jejich funkčnosti a případným promazáním kovových dílů olejem na šicí stroje nebo vazelínou ve spreji docílíte jednoduchého odstranění problémů s dovíravostí nebo případným drhnutím.

Dalším krokem je kontrola těsnění mezi křídlem a rámem okna. Běžné odstranění nečistot z povrchu těsnění na rámu i na křídle, které je vhodné provádět zejména před začátkem zimního období, zvládnete sami. Stejně jednoduché, ale podstatné, je ošetření těsnění silikonovým olejem. Tento typ údržby zvyšuje životnost těsnění a je dobré jej provádět i dvakrát ročně. Pokud zjistíte, že je těsnění poškozeno, objednávku a výměnu zajistěte přímo u výrobce oken.

Zvládnu to sám?

Při vlastnoruční péči o plastová okna nezapomeňte na odstranění případných nečistot z odvodňovacích kanálků v dolní části rámu okna. K základní údržbě, kterou zvládne každý sám, patří i pravidelné umývání skel a rámových částí oken speciálně k tomuto účelu doporučenými čisticími prostředky. Naopak nikdy nepoužívejte mycí prostředky s pískem, drátěnky ani rozpouštědla.

Čištění plastových oken i základní seřízení kování můžete bez obav provádět sami. Situace, které byste měli přenechat už odborníkům, mohou nastat v případě rozbití či jiného poškození skla. Odborné servisní pracoviště vám v případě nutnosti zajistí také výměnu jiných částí oken.

Obecně ale platí, že právě pravidelný (i svépomocný) servis plastových oken zachová jejich dlouholetou funkčnost na vysoké úrovni. Do budoucna jím předejdete právě nákladným opravám.