Spotřebitelské chování Čechů se mění. Při výběru oken už nerozhoduje cena, ale kvalita!

Zatímco dříve byla pro většinu Čechů zásadní cena nových oken, dnes je to jejich kvalita. Změnu spotřebitelského chování potvrdil i aktuální průzkum¹ , který si nechal zpracovat přední český výrobce stavebních výplní, společnost PKS okna. Průzkum však odhalil i řadu dalších trendů.

Plných 60 % respondentů, kteří se zúčastnili průzkumu, uvedlo, že klíčovým faktorem při výběru nových oken je pro ně kvalita a nikoli cena. Cena je hlavním motivem rozhodování u necelé jedné čtvrtiny dotázaných. „Aktuální trend naznačuje, že si Češi více uvědomují, že pořízení nových oken je investicí na několik desetiletí. Tudíž má smysl zaměřit se na kvalitu a na to, aby jim okna co nejdéle dobře sloužila, a nikoli snažit se jen maximálně ušetřit a vybírat pouze podle ceny,“ komentuje výsledky průzkumu Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti PKS okna. Odlišnosti lze podle průzkumu vidět i mezi ženami a muži.

Kvalitu jako hlavní kritérium pro výběr preferuje 62,1 % žen, u mužů je to 57,3 %. Na kvalitě si také více zakládají lidé s vyšším dosaženým vzděláním, s nižším vzděláním naopak zájem o kvalitu klesá (67,3 % s VŠ vs. 37,5 % se základním vzděláním).  Z hlediska ceny vedou pro změnu muži s 25,5 %, u žen je to 18,6 %. Na ceně si obecně více zakládají lidé s nižším vzděláním. S rostoucím vzděláním význam ceny klesá (34,4 % respondentů se základním vzděláním vs. 16,7 % s VŠ vzděláním).

Kvalita oken je dána zejména použitými materiály a úrovní zpracování. Přední čeští výrobci jako PKS okna nabízejí nejen plastová, ale i dřevěná, dřevohliníková či hliníková okna, která plně odpovídají přísným tuzemským normám. Kromě kvalitního výrobku je ovšem neméně důležitá i kvalita služeb, která je s novými okny spojena, jako např. montáž. Špatně namontovaná okna totiž mohou negativně ovlivnit nejen technické parametry samotných výrobků, ale také fyzikální vlastnosti celé stavby. Za velmi podstatný považuje společnost PKS okna i následný servis. Díky němu mají zákazníci možnost, aby v případě potřeby obnovili bezproblémový chod a správnou funkčnost svých oken. Tato možnost ovšem není u dodavatelů zcela obvyklá, navíc neobstála ani v průzkumu. Pouze naprosto minimální procento respondentů (1,3 %) má následný servis a jeho dostupnost jako hlavní kritérium při výběru nových oken. „Všem bych doporučil, aby otázku montáže oken a jejich následného servisu nepodceňovali a volili takové dodavatele, kteří jim už při nákupu budou smluvně garantovat, že jsou k dispozici i v případě nenadálých potíží. Navíc je třeba si uvědomit také to, že odborným servisem se prodlužuje funkčnost a životnost oken,“ vysvětluje Ing. Edmund Neubauer.

¹ Výzkum byl realizován v průběhu října 2019 on-line aplikací Instant Research agentury Ipsos na vzorku 840 respondentů v rámci celé ČR ve věkové kategorii 25-65 let.