Technologie pro výrobu dřevěných oken

Moderní výrobky a moderní výroba se neobejdou bez technologií, které zajišťují nejen efektivitu a produktivitu při samotné výrobě, ale ulehčují a zpříjemňují práci všem, kdo s nimi pracují. V nemalé míře přispívají i k trvalé udržitelnosti životního prostředí, např. úsporou energií. Naší snahou je vyrábět efektivně a zároveň co nejvíce ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. Postupně tvoříme a uzavíráme pomyslný kruh – od využívání sluneční energie až po zpracovávání dřevěného odpadu formou briket, se kterými v chladném období vytápíme.

Tip: Stáhněte se informační brožuru a prohlédněte si vše detailněji (pdf)

9258

Technologie obrábění

Obrábění vícevrstvé dřevěné lamely je základním krokem při výrobě okna. Je to činnost, při které vzniká finální profil a výsledný tvar jednotlivých částí oken, ale i sloupků, poutců atd. Právě zde ovlivňujeme i tvarový design oken včetně různých rádiusů a estetických šikmin. S pomocí moderních technologií obrábění - moderního hlavního operačního centra, profilových brusek, optimalizačních pil a obráběcích nástrojů vzniká základ Vašich oken anebo dveří.

Výkonné obráběcí centrum s dílčími návaznými pracovišti tvoří homogenní celek, kde je vše optimalizováno.

Výsledkem je vyšší produktivita, úspora času, úspora ručního přesunu materiálu apod. Výrazným důsledkem optimalizace obrábění je i úspora vznikajících odpadů (vlivem sníženého prořezu), ale také úspora elektrické energie, protože nově vybrané stroje jsou výrazně hospodárnější. Navíc je využívána rekuperace či ukládání energie.

9266

9261

Povrchová úprava a robotické stříkání

Povrchová úprava je první věcí, kterou na okně či dveřích vidíte. Již z dálky můžete obdivovat jejich barevný odstín. Okna i dveře ale můžete obdivovat i zblízka – finální povrchová úprava je nanášena lakovacím (ramenným) robotem, což zajišťuje konstantní kvalitu i vrstvu povrchové úpravy na výrobcích.

V rámci obnovy technologií jsme na pracovišti vytvořili dva samostatné okruhy. První slouží k aplikaci základního laku a zahrnuje dva průběžné flotační moduly se závěsnou linkou bez sušícího tunelu. Tento okruh k aplikaci laku využívá proces Flowcoating, kdy dochází k impregnaci výrobků systémem sprchy. Výrobky ve vertikální poloze procházejí průběžně dvojitými stěnami s tryskami a jsou při průchodu kompletně „osprchovány“. Po zaschnutí a nutných mezioperacích se výrobky dostávají na druhý okruh, kde je již aplikován zmiňovaný vrchní lak pomocí ramenného robota. Následně výrobky putují po dopravníku do kondenzačního sušícího tunelu, který zajistí kvalitnější a rychlejší vytvrzení nanášeného laku.

Ano, i pro provoz těchto technologií využíváme energii ze slunce. Významným benefitem kompletní obnovy technologií je zvýšení kvality nanášení povrchové úpravy, vyšší produktivita této části výrobního procesu a také efektivnější spotřeba nátěrových hmot – čímž jsme v důsledku šetrnější k životnímu prostředí.

9267

9263

Manipulační a jiná technika

Technika často nejen zvyšuje produktivitu, ale také velmi často ulehčuje práci. Proto při výrobě a při manipulaci s výrobky používáme paletové nebo vysokozdvižné vozíky, velkými pomocníky jsou i pneumatické přísavky s pojezdovými dráhami, které ulehčují manipulaci s izolačními skly.

Izolační dvojsklo anebo trojsklo dodává výrobkům tolik kýžené tepelně izolační vlastnosti. Zároveň ale také několikanásobně navýší jeho hmotnost. Izolační sklo je často tím nejtěžším komponentem našich výrobků. Není výjimkou, že některá izolační trojskla u stěn či posuvných dveří váží i více než 300 kg. A proto naši pracovníci používají pro manipulaci a usazování skel pneumatické přísavky. Zvyšují tak svůj komfort, ale i bezpečnost při práci, chrání tím své zdraví. Velkými pomocníky jsou i různé pneumatické vrtačky, poloautomatická zařízení usnadňující montáž kování a komponentů na výrobky atd. Stejně tak jsou významnými pomocníky, jak při výrobě, tak i při montáži, různé typy jeřábů.

9268

9260

Ekologie a energetika

Všechny naše inovace nás i Vás, naše zákazníky, posouvají. Nejde jen o to inovovat naše výrobky, neustále zvyšovat jejich kvalitu a vylepšovat design či funkčnost. Za mimořádně důležité považujeme i změnu v přemýšlení o procesu výroby jako takovém a v přístupu k němu. Proto jsou naše inovace vedeny i snahou o maximální ekologické pojetí a šetrnost k životnímu prostředí. Nyní, po komplexních investicích a změnách, je naše výroba dřevěných oken nejvíce šetrná k životnímu prostředí v naší historii.

Výraznou energeticky provozní i ekologickou úsporou je energie z fotovoltaických panelů instalovaných na střeše výrobní haly, kterou využíváme k provozu zařízení a např. k ohřevu užitkové vody. Využíváme tedy obnovitelné zdroje a šetříme životní prostředí či vznikající emise při výrobě energie. Tato energie mj. napájí nenáročné a úsporné LED panely, které nahradily původní výbojkové osvětlení a které osvětlují celou výrobní halu. Třešničkou v tomto ohledu je dílčí systém s rekuperací či ukládání energie.

Další úsporou a ekologickým příspěvkem je výroba tepla – centrální odsávání pilin jde ruku v ruce s výrobou vlastních briket používaných na vytápění výrobních prostor. Toto a další záležitosti tvoří unikátní výrobní prostory v rámci celé České republiky. Využíváním technologií i samotným přístupem k výrobě dřevěných oken potvrzujeme roli jednoho z lídrů v oboru. Jsme špičkou ledovce v oblasti inovací zohledňující výrobu s minimální zátěží pro životní prostředí. To vše společně s vysokou úrovní kvality finálních výrobků je výhodou pro naše zákazníky.

9269

9259

Odpadové hospodářství a pracovní prostředí

Odpadové hospodářství v rámci výroby dřevěných oken podléhá přísným pravidlům a pravidelným kontrolám a auditům. Jedná se o ucelený přístup s nutností ochrany a zlepšování životního prostředí, který je zastřešený „Politikou ochrany životního prostředí“. Důkazem tohoto přístupu je i zavedení environmentálního systému řízení dle normy ČSN EN ISO 14001.

Při výrobě vznikají různé druhy odpadů, např. papírové obaly či plasty. Tento odpad poctivě třídíme. Ročně separujeme více než 4 500 kg papíru a lepenkových obalů a více než 2 600 kg plastů. Pro povrchovou úpravu dřevěných oken a dveří používáme vodou ředitelné barvy renomované německé značky s minimálním obsahem těkavých látek. U těch navíc následné filtry zajišťují minimální emise do ovzduší.

Vlivem centrálního odsávání jsou využívány všechny hobliny a piliny pro výrobu briket. Ty následně využíváme k vytápění výrobní haly. Tím nejen šetříme náklady na vytápění, ale díky kvalitní technologii odsávání a filtrace trvale minimalizujeme únik tuhých částic do ovzduší.

A např. s lokálně instalovanými zvlhčovači vzduchu přispíváme k zlepšení pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

9270

9262

Chcete poptat okna nebo vyhledat pobočku?
Zavolejte nám Vyplňte nezávaznou poptávku Zabere Vám to jen 3 minuty
Vyhledejte nejbližší
Pobočku
Vyhledat kontakt