Jak je to s trojsklem a solárními zisky?

Trojsklo a solární zisky

Zasklení okenních otvorů izolačním trojsklem přináší výrazné zlepšení tepelného komfortu v interiéru v průběhu topné sezóny, nižší nárůst teploty v místnostech během léta a obecně výraznou úsporu na všech souvisejících nákladech. Často diskutovaným tématem ve spojitosti s trojsklem je ovšem problematika solárních zisků. Objevují se i názory, že se plastová okna se třemi izolačními skly ve skutečnosti nevyplatí. Co je na tom pravdy?

V našem článku zodpovíme na následující otázky:

  • Jak velkou roli hraje solární zisk na tepelném komfortu v interiéru?
  • Skutečně je tepelný zisk standardního trojskla o tolik nižší, aby stálo za to začít počítat a podřídit tomu projekt?
  • Je dvojité zasklení ekonomičtější variantou, nebo alespoň na části oken?
  • Existuje nějaké řešení, které by výhody obou typů zasklení spojovalo?

Hned na začátek je potřeba říci, že do problematiky tepelných zisků a ztrát vstupuje ještě celá řada faktorů, které nejsme schopni v krátkém článku vypsat a komentovat, poskytneme tak spíš obecně platné odpovědi – na reálné stavbě bude mít nejčastěji poslední slovo projektant, který do svých výpočtů zahrne třeba i tloušťku izolace stěn, jejich orientaci vůči světovým stranám, nebo třeba tepelný výkon spotřebičů v interiéru.

Co je to solární zisk?

Podobně jako ve skleníku, je i za oknem v interiéru za správných podmínek tepleji, než venku. Může za to sluneční záření, které proniká oknem a ohřívá osvětlené předměty – ty pak vyzařují teplo dál do místnosti.

Běžná okenní tabule není zdaleka tak čirá, jak se zdá. Vyrobit zcela bezbarvé sklo je poměrně drahý proces a běžné sklo je tak zpravidla lehce do zelena nebo do modra (poznáte na střepech nebo při bočním pohledu).

Nepatrným zbarvením skla okenních tabulí ale vzniká rozdíl v množství světla, které pronikne dvojsklem a trojsklem, až do míry, kdy v místnosti vznikne malý, ale měřitelný rozdíl v teplotě. To je prapůvodní příčinou pochybností o ekonomickém přínosu trojsklel v plastových nebo třeba dřevěných oknech, neboli eurooknech.

Jaké jsou proti trojsklu hlavní argumenty?

Odpůrci trojskel tvrdí, že zatímco v místnosti za dvojsklem je za dobrého počasí v předjaří nebo během babího léta teplo, za trojsklem je potřeba topit, čímž se zbytečně prodlužuje topná sezóna a mažou úspory v průběhu zimy.

Jak je to s trojsklem a solárním ziskem ve skutečnosti?

Běžné trojsklo má skutečně měřitelným způsobem nižší solární zisk. Naproti tomu ovšem poskytuje výrazně lepší tepelný komfort v momentech, kdy do oken Slunce nesvítí, nebo naopak v létě, kdy Slunce svítí příliš. Více tepla v chladných, ale slunečných měsících roku také získáte pouze za okny orientovanými na jih, které nejsou stíněny stromy nebo okolní zástavbou, a to ještě jenom několik hodin denně.

Vzhledem k rozdílnosti převládajícího počasí v různých regionech České republiky, a odlišným vlastnostem samotné stavby, je skutečně na projektantovi, jaká skla vám doporučí. Obecně se dá ale říci že trojsklo ztráty na tepelném zisku zvládne vynahradit nižšími ztrátami tepla v noci, chladnu a za špatného počasí.

Jak tedy dosáhnout optimálních zisků i úspor?

Inteligentní novostavba bývá v dnešní době řešena právě k maximalizaci solárního zisku orientací fasád, obytných místností a velikostí oken. Projektant sám navrhne velikost a rozmístění oken, stejně tak i variantu zasklení.

Pokud se ale budeme bavit pouze o zasklení, existují o něco dražší, zcela čirá skla, která do místnosti propouštějí více světla, a rozdíl v nižším solárním zisku zcela eliminují. Vyplatí se tedy namontovat do celého bytu?

V místnostech, které jsou obrácené okny k jihu, a do kterých v průběhu topné sezóny může nerušeně svítit Slunce, můžete použitím čirých trojskel dosáhnout určitého efektu. Opět bude záležet na kraji a okrese, jestli se to vyplatí. Dávat čistě kvůli solárním ziskům přednost dvojsklům na celé budově, nebo montovat čirá trojskla pod dojmem nepřesných informací šířených mezi lidmi, je ale nerozum.