Nová zelená úsporám Light: Výměna oken či dveří zdarma. A nejen to

Šetřit se v dnešní nejisté době snaží téměř každý, ale občas už není na čem. Vždy se však vyplatí investovat do kvalitních dveří či oken a do tepelné izolace domu. To teď můžete i v případě, že na stavební úpravy nemáte peníze – Nová zelená úsporám Light je dotační projekt, který vám pomůže získat až 150 000 Kč a díky němuž ještě výrazně ušetříte za vytápění.

 

10385

Nová zelená úsporám je nyní i Light

Nová zelená úsporám (NZÚ) je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program v České republice. Je určen na energetické úspory rodinných i bytových domů a v prvním období (2014–2022) ušetřil desítkám tisíc domácností několik miliard korun. Nyní se rozšiřuje o další oblasti a jeho součástí je i Nová zelená úsporám Light – vládní pomoc určená pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Žádost vyřídíte snadno, není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci a realizace je možná i svépomocí. Dotace může pokrýt až 100 % nákladů a vyplácí se prostřednictvím záloh předem.

Nejčastější otázky

Na co lze dotace čerpat?

Program zahrnuje zateplení fasády, střechy, stropů a podlah, stejně tak výměnu oken (včetně střešních a balkonových oken) či vchodových dveří. Cílem je urychlení renovací domů a zároveň snížení nákladů na vytápění, a to i v případě domácností bez dostatečných finančních prostředků. Požádat o dotaci je možné i na dřívější opatření realizovaná po 12. 9. 2022.

Kolik získáte?

Až 150 000 Kč na jeden rodinný dům, konkrétně třeba 12 000 Kč za jeden kus výplně oken (skvěle izolují například okna plastová nebo dřevěná) a 18 000 Kč v případě výměny jedněch dveří.

Kdo může o dotaci zažádat?

  • Domácnosti obývané invalidními důchodci třetího stupně a/nebo starobními důchodci.
  • Lidé, kteří od 12. 9. 2022 do data podání žádosti o dotaci pobírali příspěvek na bydlení.
  • Majitelé či spoluvlastníci nemovitosti (nebo trvale obývané rekreační stavby), kteří v ní mají trvalé bydliště nahlášené před 12. 9. 2022.

Do kdy lze podat žádost?

Do 31. 8. 2024 nebo do vyčerpání peněz. Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po ukončení. Pokud podáte žádost předem, získáte tak peníze předem a na realizaci vybraných úprav pak máte rok.

Kde a jak žádost podat?

Pro podání žádosti je nezbytný bankovní účet a elektronická identita, díky níž se přihlásíte do Agendového informačního systému SFŽP ČR. Zde pak můžete administrací žádosti pověřit i jinou osobu. Program počítá s vyšším věkem žadatelů, v případě potřeby se tak lze obrátit na některé z mnoha poradenských míst.

O pomoc mohou žadatelé požádat také takzvané místní akční skupiny (MAS) nebo pracovníky Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), kteří také zdarma zhotovují jednoduchý odborný posudek, jenž je součástí žádosti.

Rodinný dům