Nová zelená úsporám: Možnost vyměnit okna a dveře zdarma

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) poskytuje peněžitou podporu těm, kteří chtějí uspořit peníze za energie či rekonstruovat staré bydlo. Ušetřete i vy, poradíme, jak na to.

Nová zelená úsporám: Tři cesty k finanční pomoci

Nová zelená úsporám je nejefektivnějším a nejdéle trvajícím dotačním programem v České republice. Je určen na energetické úspory rodinných i bytových domů a v prvním období (2014–2022) ušetřil desítkám tisíc domácností několik miliard korun. Dotační plán NZÚ se dělí na tři podsoubory zaměřující se na odlišnou formu pomoci.

Lofo NZU light

1. Oprav dům po babičce

Varianta programu NZÚ Oprav dům po babičce vznikla ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Spustila se v září 2023 a chce motivovat hlavně mladé rodiny k renovaci např. zděděných usedlostí apod. Program si dává za cíl urychlit obnovení starších domů. Nadchnout by vás mohl fakt, že peníze z dotace čerpáte před začátkem rekonstrukce, ne až po její realizaci.

2. Nová zelená úsporám Standard

NZÚ Standard umožňuje vylepšit bydlení v rodinném domě a šetřit životní prostředí. Finanční podporu mohou čerpat majitelé, ale i stavebníci rodinných a bytových domů a vlastníci rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. Získaná částka se odvíjí od rozsahu realizovaných prací (od několika stovek tisíc až po miliony). Dotaci lze získat na:

 • zateplení;
 • fotovoltaiku;
 • solární ohřev vody;
 • dobíjecí stanici pro elektromobil;
 • realizaci zelené střechy;
 • využití tepla z odpadní vody;
 • kotle, kamna a tepelná čerpadla;
 • výstavbu či nákup rodinného domu s nízkou energetickou náročností;
 • využití dešťové vody;
 • řízené větrání s rekuperací.

Nová zelená úsporám Light

Program Nová zelená úsporám Light se zaměřuje na pomoc seniorům, lidem s invalidním důchodem 3. stupně a rodinám pobírajícím dávky na bydlení.

Nová zelená úsporám Light – podmínky

O dotaci mohou zažádat:

 • Domácnosti obývané invalidními důchodci 3. stupně a/nebo starobními důchodci.
 • Lidé, kteří od 12. 9. 2022 do data podání žádosti o dotaci pobírali příspěvek na bydlení.
 • Majitelé či spoluvlastníci nemovitosti (nebo trvale obývané rekreační stavby), kteří v ní mají trvalé bydliště nahlášené před 12. 9. 2022.

Na co lze dotaci čerpat?

Program zahrnuje například:

 • zateplení fasády, střechy, stropů a podlah;
 • výměnu oken a dveří (včetně střešních oken a balkonových či vchodových dveří);
 • pořízení solárního systému na ohřev vody.

Kolik z dotace získáte?

Na jeden rodinný dům lze získat až 240 000 Kč. Peníze ale můžete vynaložit i na renovace menšího rozsahu, například výměnu jednotlivých oken – nová plastová či dřevěná okna skvěle izolují a šetří energii. Na solární systém na ohřev vody obdržíte až 90 000 Kč.

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám Light

Pro podání žádosti je nezbytné vlastnit bankovní účet a elektronickou identitu, prostřednictvím níž se přihlásíte do Agendového informačního systému SFŽP ČR. Program počítá s vyšším věkem žadatelů, v případě potřeby se tak lze obrátit na některé z mnoha poradenských míst. O pomoc můžete požádat také takzvané místní akční skupiny (MAS) nebo pracovníky Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), kteří také zdarma zhotovují jednoduchý odborný posudek, jenž je součástí žádosti.