Montáž oken krok za krokem

Při rekonstrukci nebo stavbě domu provádíte řadu rozhodnutí, které ovlivňují výslednou funkčnost a kvalitu bydlení. Jedním z nich, možná tím nejdůležitějším, je otázka nových oken. Nejde však jen o materiál, velikost, počet příček nebo kvalitu rámu či zasklení oken. V případě, že chcete bydlet zdravě, pohodlně a kvalitně, správná montáž oken je tím klíčovým faktorem, kterým se je třeba zabývat. Přečtěte si proto, jak taková montáž probíhá a čemu je třeba věnovat pozornost.

Správná montáž oken není věda, ale díky nárokům na preciznost provedení doporučujeme obrátit se na profesionály, kteří mají jednotlivé postupy zvládnuté do posledního detailu. V takovém případě je např. montáž plastových oken, respektive i výměna oken, rychlá a takřka bezproblémová.

Montáž oken, ať už jde o plastová okna nebo dřevěná okna (tzv. eurookna), můžeme rozdělit do čtyř základních kroků (příprava oken a otvorů, usazení oken do otvoru, ukotvení oken, jejich utěsnění a dokončovací práce), kdy každý krok vyžaduje specifické a správně provedené postupy.

Jak probíhá montáž nebo výměna oken?

Pokud řešíte otázku nových oken, pravděpodobně stavíte nový dům, rekonstruujete nebo zateplujete stávající. Postup montáže oken je ve všech těchto případech takřka stejný. Rozdíl je jen ve výměně starých oken za nová, kdy je třeba provést demontáž oken a interiér zajistit proti znečištění.

Příprava okenní otvorů a samotných oken

První, co vás při montáži oken čeká, je příprava okenních otvorů. Jde o zásadní krok, od kterého se následně odvíjí rychlost montáže. Platí zde totiž jednoduché pravidlo – čím lépe jsou připravené okenní otvory, tím rychlejší bude ve výsledku montáž oken.

Okenní otvory proto musí mít správnou velikost a pravoúhlost, povrch otvoru musí být maximálně rovný a ostění otvoru (postranní části otvoru) je třeba zbavit veškerých nečistot. Zároveň je třeba zajistit správnou pevnost podkladu, která například u parapetního zdiva musí být minimálně 80 Kg na m2 a také minimalizovat vlhkost celého otvoru před jeho osazením.

Samotná okna je nutné před osazení připravit. Jde však pouze o předvrtání otvorů pro ukotvení oken, které je nejlepší nechat si provést již u výrobce. Jedině v tomto případě je zajištěna požadovaná kvalita a optimální vzdálenost mezi jednotlivými otvory.

Usazení oken do otvoru

Po přípravě se můžete pustit do usazení oken do otvoru. V této části montáže oken jde především o přenesení váhy okna do nosné části otvoru a zajištění vodorovnosti okna ve všech směrech. Okno je nutné v otvoru dočasně ukotvit, vypodložit do správné vodorovné i svislé polohy a poté okno v otvoru řádně a na stálo ukotvit.

Ukotvení oken

Ukotvení oken je díky stále se zvyšující hmotnosti konstrukce oken velmi důležité. Není proto možné okna pouze usadit do otvoru a prostor kolem nich vypěnit polyuretanovou pěnou. Na okna v důsledku jejich otevírání a zavírání, případně v důsledku silného nárazového větru, působí nemalé síly, které mohou ohrozit jejich stabilitu v otvoru.

Díky těmto silám je třeba okna ukotvit pomocí kotvících šroubů, ocelových kotvících pásek nebo jejich zasazením do rámů o tvaru průřezu „L“ nebo „U“. Pouze v těchto případech je okno dobře ukotveno a po celou jeho funkční dobu je zajištěn rovnoměrný přenos sil do nosné části konstrukce, jež eliminuje případné deformace a ztrátu stability okenního rámu.

Jakmile dojde ke správnému usazení a ukotvení okna do otvoru, důležité je připojovací spáru vyplnit polyuretanovou pěnou, která zafixuje okenní rám v otvoru a vytvoří tepelně izolační výplň kolem celého okna.

Utěsnění oken a dokončovací práce

Posledním krokem montáže oken je utěsnění a finální úpravy okenního otvoru. Po odstranění přebytečných částí montážní pěny vás čekají dokončovací zednické práce. Především úprava zdiva a omítky kolem otvoru a utěsnění vnější připojovací spáry kolem celého obvodu rámu okna, které brání pronikání vlhkosti z vnějšku a kondenzaci vlhkosti uvnitř spáry.

Následuje usazení parapetů (vnějších i vnitřních), celkové očištění otvoru a oken, instalace okenní lišty a na závěr celé montáže nastavení a seřízení oken.

Jaká jsou rizika špatné montáže oken?

  • Vlhkost a vznik plísní – při špatném osazení otvoru a nedostatečné vnější izolaci dochází ke kondenzaci a pronikání vlhkosti v okolí oken, což má za následek vznik plísní nebo poškození vnitřních omítek.
  • Únik tepla (tepelné mosty) a zvýšené náklady za vytápění – vazby jednotlivých konstrukčních prvků musí být navrženy a provedeny tak, aby byly maximálně funkční a těsné, tj. že zamezují nechtěnému úniku tepla. Nároky tepelné izolace na připojovací spáru jsou zpravidla vyšší než na samotná plastová, dřevěná nebo hliníková okna.
  • Snížená životnost u dřevěných oken – při špatně provedené montáži trpí nejvíce dřevěná okna, kterým se, především z důvodů pronikání vlhkosti do spáry, výrazně snižuje životnost a funkčnost.
  • Hluk – nedůsledně provedená montáž oken má také za následek špatnou zvukotěsnost oken.

Řešíte otázku nových oken? Potřebujete kvalitní dřevěná, plastová nebo hliníková okna? Obraťte se na profesionály, kteří vám okna vyrobí na míru a následně provedou jejich montáž.