Menu Nezávazně poptat

Montáž oken

Montáž plastových, dřevěných nebo hliníkových oken je důležitá a velmi technicky náročná činnost, ale s námi se jí bát nemusíte. Jsme profesionálové s mnohaletou zkušeností a provádění montáží našich oken je pro nás každodenní záležitostí. Je to služba, kterou nabízíme každému našemu zákazníkovi, který si koupí naše okna, a je pro nás i profesní ctí dokončit celý proces výroby okna tím, že okno zákazníkovi i namontujeme. Je vždy lepší, když okno namontuje odborník, který garantuje kvalitu provedené práce a záruku, než abyste sháněli montážníky svépomocí či dokonce montáž prováděli sami.

Pro montáž oken existují základní principy a normy, kterých je potřeba se držet a které je potřeba plnit. Získanou praxi poté můžete předávat svým zákazníkům a zároveň si můžete nechávat úroveň svých znalostí a postupů pravidelně ověřovat u nezávislých institucí. A přesně to děláme i my. Výsledkem posouzení je např. „Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a dveří do stavby podle ČSN 74 6077:2018“ vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Osvědčení potvrzuje, že jsme jako firma náležitě odborně způsobilí k návrhu a provádění zabudování oken a dveří.

Zkušenosti nezískáváme pouze praxí. V rámci experimentálních studií např. v oblasti provedení připojovací spáry, spolupracujeme se zkušebním ústavem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. V neposlední řadě jsme si jako firma PKS okna nechali certifikovat i vlastní systém montáže s využitím standardního izolantu včetně parotěsného a paropropustného systému – a to pod názvem PKS 3.

Montáž plastového okna

Přehledné informativní video od expedice z PKS okna až po seznámení s obsluhou a předání díla zákazníkovi.

Víte jak se připravit na montáž oken?

 • Zakryjte podlahy u přístupových cest.
 • Připravte prostor v místě montáže (přesuňte nábytek, který by vadil při manipulaci s okny či zasahoval do prostoru stávajících oken, atd.), a připravte i prostor pro přípravu maltovacích směsí.
 • Zakryjte proti prachu vybavení interiéru.

TIP speciálně pro novostavby: od zhotovitele stavby vyžadujte, aby byl stavební otvor správně připravený pro montáž oken – zarovnaný, zaúhlovaný a vyhlazený, popř. vč. omítky. V zimních měsících je nezbytné předem odstranit případný led a sníh.

Postup výměny oken

Pořizujete-li např. nová plastová okna, neznamená pouze nákup samotného okna, ale také další související stavební práce či služby. Tyto služby i práce a jejich kvalitní provedení jsou často měřítkem pro celkové hodnocení výměny oken.

Naše společnost nabízí svým zákazníkům kompletní služby spojené s rekonstrukcí oken (dle rozsahu smlouvy), které se liší s ohledem na materiál výrobku. Kromě moderní montáže oken se systémem PKS 3 se obvykle jedná o následující práce a služby, které na sebe vzájemně navazují a tím tvoří zmiňovaný postup výměny oken:

 • demontáž stávajících oken
 • dodávka a montáž nových stavebních výplní
 • dodávka a montáž vnitřních, popř. i vnějších parapetů
 • zednické zapravení nových výplní
 • kontrola díla
 • předání díla
 • likvidace odpadu

TIP: Pro lepší názornost si prohlédněte naše videa.

Zajímají vás podrobnější informace o výměně oken? Neváhejte nás kontaktovat!

Co se skrývá pod jednotlivými činnostmi výměny oken ?

Demontáž stávajících oken

 • vysazení okenních či dveřních křídel
 • odstranění stávajících rámů

Dodávka a montáž nových stavebních výplní

 • příprava oken na montáž, usazení a vyrovnání, ukotvení a zapěnění
 • osazení klik a seřízení kování

Dodávka a montáž vnitřních a vnějších parapetů

 • připravení podkladu, osazení a ukotvení parapetů
 • utěsnění připojení

Zednické zapravené nových výplní

 • příprava ostění, nanesení jádra a štuku
 • utěsnění napojovacích spár mezi rámem výplně a zdivem (možnost i systémem PKS 3)

Kontrola díla

 • společně s objednatelem vizuální kontrola díla a prověření správného chodu konstrukcí
 • krátké proškolení o správném zacházení s výplněmi

Předání díla

 • předání díla pověřené osobě (uvedené ve smlouvě)
 • předání Návodu k obsluze a údržbě

Likvidace odpadu

 • roztřídění podle druh materiálu (železo, atd.)
 • odvoz na likvidaci do nejbližšího sběrného dvora

Rozsah veškerých prací je vždy uvedený v uzavřené Smlouvě o dílo (rozsah je vždy individuální a nemusí obsahovat všechny výše zmíněné činnosti).

Před a po

Ceník montáže oken

Rozhodli jste se, že si necháte provést montáž námi vyrobených oken? Žádný problém, rádi pro Vás námi vyrobená okna namontujeme, tak jak naprosté většině našich zákazníků. Vyplňte nezávaznou poptávku na okna i s montáží a my Vám na základě Vašich požadavků sestavíme přesnou kalkulaci a zašleme cenu za okna a montáž oken na míru.

Rychlá navigace