Údržba různých typů oken

Náš sortiment zahrnuje moderní plastová okna, tradicí prověřená dřevěná okna i elegantní hliníková okna. Rozhodujete-li se, který z prověřených materiálů zvolit pro vybavení svého bytu, domu či kanceláře, je vhodné vzít v úvahu i náročnost údržby jednotlivých typů oken.

Údržba oken - všech typů - má několik společných rysů. Základní kontrolu všech funkcí, promazání pohyblivých dílů oken nebo čištění profilů a skleněných výplní zvládnete provádět ve všech případech sami. K dlouhodobě bezproblémovému fungování je navíc u plastových, dřevěných oken (eurooken) i hliníkových oken zapotřebí jednou ročně důkladnější kontrola či odborný servis.