Plastová okna

Péče o plastová okna je všeobecně známá, protože se jedná o nejoblíbenější a tím pádem i nejrozšířenější typ oken. K základní údržbě patří občasné promazání kovových dílů či kontrola a ošetření těsnění mezi křídlem a rámem okna. Stejně tak i čištění okenního skla, rámových částí oken a odvodňovacích kanálků patří k samozřejmým servisním úkonům, se kterými si poradíte sami.

Na odborný servis plastových oken se obraťte zejména pokud potřebujete vyměnit rozbité či jinak poškozené sklo nebo jinou součást mechanismu oken (popř. seřídit svěšená okna).