Odborné předvýrobní zaměření otvorů technikem naší firmy na místě

Ověření a přesnější zaměření rozměrů oken specializovaným technikem PKS okna a.s., který opět s Vámi probere veškeré příslušenství, doplňky a případně opraví případné odchylky od rozměrů uvedených v cenové nabídce a smlouvě. Následně vyhotoví výrobní dokumentaci.