Úklid, předání díla a návodů k obsluze a údržbě

Po provedení montáže naši vyškolení montážníci předají dílo objednateli a vysvětlí základní obsluhu. Zároveň předají návod k obsluze a údržbě, kde se dozvíte více informací. Tento návod k údržbě doporučujeme založit společně se smlouvou.