Vyjasnění a odsouhlasení cenové nabídky, podpis smlouvy

Po odsouhlasení nabídky a upřesnění doplňků a platebních podmínek připravíme návrh smlouvy na Vaše okna a opět ji zašleme či doručíme osobně.