Zaplacení zbytku ceny za dílo

Obvykle jeden pracovní den po provedené montáži vystavujeme dle předem dohodnutých platebních podmínek konečnou fakturu, kterou zasíláme na Vaši adresu k proplacení.